Sera Gazı Doğrulama Sürecinde önemli kavramlar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan Sera Gazı Doğrulaması ve Sera Gazı Doğrulayıcı Kuruluşlar ile ilgili yönetmelik ve tebliğler kapsamında bazı yeni kavramlar hayatımıza girmiştir.

Sera Gazı Doğrulama Kuruluşlarının ve Sera Gazı Doğrulama hizmetinde görev alacak personelin ve Sera Gazı Doğrulama Hizmeti alan tesislerin aşağıdaki kavramlara hakim olması gerekmektedir.

Analitik prosedürler: İlgili Sera Gazı Doğrulaması sırasında elde edilen verilerdeki dalgalanmalar, veri boşlukları, tutarsızlıklar ve bu verilerin eğilimlerinin analizinin nasıl yapıldığının anlatıldığı dokümanlardır.

Dahili risk: Sera Gazı emisyon raporundaki bir parametrenin, tesis tarafından yürütülen bir kontrol faaliyetinin etkisi dikkate alınmadan önce yanlış bildirimlerle bir arada oluşturduğu risk

Doğrulama riski: Sera Gazı Doğrulayıcı Kuruluşların hatalı bir doğrulama yapma riski olarak değerlendirilmekte olup Dahili risk, kontrol riski ve tespit riskinin bir bileşkesidir,

Güven seviyesi: Sera Gazı Doğrulama riskini minimize etmek amacıyla doğrulama raporu için verilen güven derecesidir, Sera Gazı Doğrulaması makul güven seviyesi içerisinde yapılmak zorundadır.

Hatalı bildirim: Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğde izin verilen belirsizlik değerleri haricinde, tesis tarafından Sera Gazı Raporu ile raporlanmış olan verilerdeki ihmal veya gerçek olmayan beyan veya hatalardır,

Doğrulama kayıtları: Sera Gazı Doğrulama sürecinin tüm adımları sırasında elde edilen bulgular, belgeler, kanıtların tamamına verilen ortak addır.

Kontrol faaliyetleri: Tesisin dahili risklerini azaltmak amacıyla uyguladığı kontrol ve tedbirler.

Kontrol riski: Kontrol faaliyetlerinin olmasına rağmen bu faaliyetlerin yeterliliğinden kaynaklanan riskler,

Önemlilik seviyesi: Sera Gazı Doğrulayıcı Kuruluş tarafından yapılan Serra Gazı Doğrulama faaliyetleri sırasında tespit edilen hatalı bildirimlerin tek başına veya diğer hatalı bildirimlerle beraber değerlendirildiğindeki eşik değeri ifade eder.

Önemli hatalı bildirim: Önemlilik seviyesini aşan hatalı bildirimler,

Makul güven: Sera Gazı Doğrulaması yapılan sera gazı emisyon raporunun önemli hatalı bildirim içermediğine dair olumlu olarak değerlendirilen yüksek fakat kesin olmayan güven seviyesini ifade eder,

Unutulmamalıdır ki Sera Gazı Doğrulaması yapılan sera gazı emisyon raporları makul güven seviyesinde doğrulanmalı ve raporlar önemlilik seviyesini aşan hatalı bildirimler içermemelidir.

 

Bir önceki yazımız olan Ofis Bölme Sistemlerinin Gerekliliği başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.